Stichting Diaconie de Ark wil anderen tot steun zijn die in een moeilijke situatie zitten. Dit kan op velerlei gebieden...
Over stichting Diaconie
Heeft u een nood?
Wat is het Arker Boetje?
Contact gegevens

Laatste nieuws forex trading

Spreekuur Salam4u
Salam4u beste forex broker nederland! Vrede voor u! Wij richten ons op de ondersteuning van Arabische christenen in Nederland. Dit is een voor velen onbekende, maar groeiende groep mensen die zijn weg probeert te vinden in onze samenleving. Een groep waarvan de meesten met het christelijke geloof zijn opgevoed. Salam4u wil hen helpen om te integreren door maatschappelijke hulp te bieden, Arabische kerken te ondersteunen en te helpen bij het invoegen in Nederlandse kerken. We verlenen maatschappelijke hulp aan deze mensen en andere Arabisch sprekenden.